- Books

Divu brāļu divas kaislības

Divu br u divas kaisl bas Tur damies rok s Silga un Loks piepe i griezdamies pac l s gais un izvirpu oju i cauri m jas niedru jumtam k trsp rnu putni aiz v s virs Platupes lejup pa teci un vi us uz priek u nesa k ds sp ks

 • Title: Divu brāļu divas kaislības
 • Author: Andris Puriņš Agris Liepiņš
 • ISBN: 9789984542935
 • Page: 115
 • Format: Paperback
 • Tur damies rok s, Silga un Loks piepe i griezdamies pac l s gais un, izvirpu oju i cauri m jas niedru jumtam, k trsp rnu putni aiz v s virs Platupes lejup pa teci, un vi us uz priek u nesa k ds sp ks Upe apak v rt s arvien pla ka, un tad k no mutes ie c s mulz g dens klaj , patie m bez gala un malas Un dens c l s un krita baltputu dzeltenza os kr pjainos v Tur damies rok s, Silga un Loks piepe i griezdamies pac l s gais un, izvirpu oju i cauri m jas niedru jumtam, k trsp rnu putni aiz v s virs Platupes lejup pa teci, un vi us uz priek u nesa k ds sp ks Upe apak v rt s arvien pla ka, un tad k no mutes ie c s mulz g dens klaj , patie m bez gala un malas Un dens c l s un krita baltputu dzeltenza os kr pjainos vi os zem v ja br zm m, zem zil m baltm ko u debes m, un trauk an s p ri vi iem bija tik br ni ga un vienlaikus baisa Loks paman ja, ka Silgai no pakr tes st dz tievi sidraba pavediens, un atskat jies redz ja, ka tas aizst dz nesaskat m t lum , un blakus tam ieraudz ja otru sidrabainu pavedienu un p rsteigts atkl ja, ka tas st dz iz vi a pa a pakr tes.

  • [PDF] Download ☆ Divu brāļu divas kaislības | by ✓ Andris Puriņš Agris Liepiņš
   115 Andris Puriņš Agris Liepiņš
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Divu brāļu divas kaislības | by ✓ Andris Puriņš Agris Liepiņš
   Posted by:Andris Puriņš Agris Liepiņš
   Published :2018-08-03T08:54:12+00:00

  1 thought on “Divu brāļu divas kaislības

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *