- Books

Eņģelis no Kļavu ielas

E elis no K avu ielas J odien vienpadsmitos Vivitai ir ir an s tiesa J aizs ta jaun kajai m elei vismaz uzmundrino a szi a bet vislab k b tu vi u p c pr vas sagaid t un varb t aizvest uz kafejn cu T pat jau Vivita p d j

 • Title: Eņģelis no Kļavu ielas
 • Author: Mairita Ints Vilcāns
 • ISBN: 9789984827568
 • Page: 388
 • Format: Paperback
 • J , odien vienpadsmitos Vivitai ir ir an s tiesa J aizs ta jaun kajai m elei vismaz uzmundrino a szi a, bet vislab k b tu vi u p c pr vas sagaid t un varb t aizvest uz kafejn cu T pat jau Vivita p d jos gados staig ne dz va, ne mirusi, turkl t ir an s laikam neko neatrisin s, jo m sa iedom jusies, ka vi a ac mredzot ir slikta un neder ga sieva Klus b Anda cer jJ , odien vienpadsmitos Vivitai ir ir an s tiesa J aizs ta jaun kajai m elei vismaz uzmundrino a szi a, bet vislab k b tu vi u p c pr vas sagaid t un varb t aizvest uz kafejn cu T pat jau Vivita p d jos gados staig ne dz va, ne mirusi, turkl t ir an s laikam neko neatrisin s, jo m sa iedom jusies, ka vi a ac mredzot ir slikta un neder ga sieva Klus b Anda cer ja, ka m sas Gatis beidzot k s pieaudzis un imeni neuztvers k bezmaksas pielikumu savai dz vei, bet pamaz m naiv s cer bas izpl n ja.

  • [PDF] Download ä Eņģelis no Kļavu ielas | by ☆ Mairita Ints Vilcāns
   388 Mairita Ints Vilcāns
  • thumbnail Title: [PDF] Download ä Eņģelis no Kļavu ielas | by ☆ Mairita Ints Vilcāns
   Posted by:Mairita Ints Vilcāns
   Published :2018-07-20T09:04:19+00:00

  1 thought on “Eņģelis no Kļavu ielas

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *