- Books

Smiltis uz kurpēm

Smiltis uz kurp m M su laikos nav viegli atainot bezdarba t mu bez liekul bas un ko et rijas Autore las t ju iepaz stina ar bezdarbnieka M r a Milti a dz vesst stu Nu k tev pat k mana darbavieta jaut M rcis Sav zi abs

 • Title: Smiltis uz kurpēm
 • Author: Mairita Māra Rikmane
 • ISBN: 9789984827049
 • Page: 412
 • Format: Paperback
 • M su laikos nav viegli atainot bezdarba t mu bez liekul bas un ko et rijas Autore las t ju iepaz stina ar bezdarbnieka M r a Milti a dz vesst stu Nu, k tev pat k mana darbavieta jaut M rcis Sav zi absurda situ cija, kur non k galvenais varonis, jo, lai nopeln tu iztiku imenei, vi s k str d t apbed anas firm Kar ts Par sp ti nem l gajam kaps tas fonam auM su laikos nav viegli atainot bezdarba t mu bez liekul bas un ko et rijas Autore las t ju iepaz stina ar bezdarbnieka M r a Milti a dz vesst stu Nu, k tev pat k mana darbavieta jaut M rcis Sav zi absurda situ cija, kur non k galvenais varonis, jo, lai nopeln tu iztiku imenei, vi s k str d t apbed anas firm Kar ts Par sp ti nem l gajam kaps tas fonam autore raksta ar humora izj tu, atkl jot da du raksturu at ir gu attieksmi pret dz vi un pier dot, ka labie darbi atmaks jas.

  • [PDF] õ Unlimited ☆ Smiltis uz kurpēm : by Mairita Māra Rikmane Ã
   412 Mairita Māra Rikmane
  • thumbnail Title: [PDF] õ Unlimited ☆ Smiltis uz kurpēm : by Mairita Māra Rikmane Ã
   Posted by:Mairita Māra Rikmane
   Published :2018-08-03T09:20:14+00:00

  1 thought on “Smiltis uz kurpēm

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *