- Books

Trojan

Trojan Wie ed jistenna li tal et tieg u jkun ra u ass kemxa sew mill imrar li taf toffri l ajja u b hekk ikun tg allem ja etta Bi mien minflok huwa u jixjie kien sar bniedem dejjem aktar gergieri Kien i

 • Title: Trojan
 • Author: Alex Vella Gera
 • ISBN: 9789993275251
 • Page: 174
 • Format: Paperback
 • Wie ed jistenna li tal et tieg u jkun ra u ass kemxa sew mill imrar li taf toffri l ajja, u b hekk ikun tg allem ja etta Bi mien, minflok, huwa u jixjie , kien sar bniedem dejjem aktar gergieri Kien igerger dwar kollox, mit tog ma li m g adhiex li kienet tal ob a Maltija, sal kwalit dejjem tmajna tal programmi ta varjet fuq it Taljan, mhux b al qabel qabeWie ed jistenna li tal et tieg u jkun ra u ass kemxa sew mill imrar li taf toffri l ajja, u b hekk ikun tg allem ja etta Bi mien, minflok, huwa u jixjie , kien sar bniedem dejjem aktar gergieri Kien igerger dwar kollox, mit tog ma li m g adhiex li kienet tal ob a Maltija, sal kwalit dejjem tmajna tal programmi ta varjet fuq it Taljan, mhux b al qabel qabel l affarijiet kienu a jar, kollox kien a jar.

  • ☆ Trojan || µ PDF Read by ☆ Alex Vella Gera
   174 Alex Vella Gera
  • thumbnail Title: ☆ Trojan || µ PDF Read by ☆ Alex Vella Gera
   Posted by:Alex Vella Gera
   Published :2019-02-05T22:18:54+00:00

  1 thought on “Trojan

  1. Dan huwa ktieb li lanqas naf kif ser naqbad niddiskrivih waqt li kont qed naqrah, specjalment sa nofs il-ktieb hassejtu kemmxejn monotonu minghajr ritmu u li l-uniku fattur ghalfejn komplejt naqrah huwa minhabba l-kwalita eccellenti ta' espressjonijiet li l-awtur juza. Infatti rajt li l-kitba tal-awtur ghandha toni drammatici li fl-istess waqt tant huma espressivi li spiss hallewni nintilef fi hsibijiet 'il boghod mill-ktieb innifsu.Madanakollu il-quccata tal-ktieb huwa lejn l-ahhar, cioe, kif t [...]

  2. L-ewwel nofs tal-ktieb kultant jinħass għadu fi stadju ta' abbozz, u ċerti passaġġi żgħar iġagħluk tħoss li AVG isibha kemmxejn bi tqila jirrevedi u jħassar l-ideat nofs iffurmati li joħorġu fl-ewwel abbozzi. Madankollu xi kapitli u passaġġi għoġbuni sew, il-mod kif inhuma minsuġa, anki l-mod kif jiżvela l-għarfien mingħajr ma jkun ovvju żżejjed. L-esperjenza surreali ta' Ġanni l-Belt b'mod partikulari laqtitni sew, u għal mument tatni impressjoni differenti ta' fejn sej [...]

  3. Ir-reċensjonijiet kultant jirriflettu aktar fuq it-twemmin tar-reċensjonista milli fuq il-ktieb; naħseb hekk ġara fil-każ ta' Gove' li tah żewġ stilel biss. Għalkemm Alex messu jkollu aktar sabar u jillostra s-sentenzi tiegħu, xi ħaġa li tgħodd għal Alfred Sant ukoll, ebda parti tal-ktieb, ngħid għalija, ma ħassejt li kienet weħlet fi stadju ta' abbozz. Niftakarni nitlaq kull ktieb ieħor minn idi biex naqrah, u niftakar dawk is-seba' mitt sena sakemm intemmu magħġunin ma' xew [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *