- Books

1916 Ankara Yangını: Felaketin Mantığı

Ankara Yang n Felaketin Mant Elinizdeki kitap k t kaynaklar didik didik ederek Ankara Yang n n n arka plan n ve fel ketin mant n ayd nlatmaya al yor Bu yang n b y k bir maddi hasara yol a makla kalmam ehrin tarihinde bir

 • Title: 1916 Ankara Yangını: Felaketin Mantığı
 • Author: Taylan Esin Zeliha Etöz
 • ISBN: 9789750517006
 • Page: 216
 • Format: Paperback
 • Elinizdeki kitap, k t kaynaklar didik didik ederek, 1916 Ankara Yang n n n arka plan n ve fel ketin mant n ayd nlatmaya al yor Bu yang n b y k bir maddi hasara yol a makla kalmam , ehrin tarihinde bir d n m noktas olmu tu Ankara n n ok etnili n fus yap s n d zlemi , toplumsal ve ekonomik g c n el de i tirmesini sa lam m stakbel ulus devletin ba kentiElinizdeki kitap, k t kaynaklar didik didik ederek, 1916 Ankara Yang n n n arka plan n ve fel ketin mant n ayd nlatmaya al yor Bu yang n b y k bir maddi hasara yol a makla kalmam , ehrin tarihinde bir d n m noktas olmu tu Ankara n n ok etnili n fus yap s n d zlemi , toplumsal ve ekonomik g c n el de i tirmesini sa lam m stakbel ulus devletin ba kentinde yoktan var etme anlat s na uygun, s f rdan in a edilecek bir bo saha a m t.Taylan Esin ve Zeliha Et z, o d nemde Anadolu da kan kar lan yang nlar n ba lam i inde, belgelere, tan kl klara ve d nemin yerel siyasi sorumlular na mercek tutarak, Ankara yang n n n son derece canl bir analizini yap yorlar Devlet eliyle, kurumsal veya paramiliter g lerin kullan lmas yoluyla ger ekle tirilen yang nlar esas olarak yerinden etme politikalar n n bir par as olarak de erlendirilmelidir T rkiye de de zellikle 1915 ten 1922 y l na kadar devam eden sava y llar nda yang n kartmak ok a ba vurulmu bir yol olmu tur 1915 Tehciri ni izleyen d nemde Anadolu nun pek ok yerinde kan kart lan yang nlar, ahit ve maruzlar n n pek o unun kamuoyu yaratmalar na f rsat tan mayan ko ullar alt nda cereyan etti i i in tarihin karanl klar i inde kaybolup gitmi tir SUAV AYDIN

  • Best Download [Taylan Esin Zeliha Etöz] ✓ 1916 Ankara Yangını: Felaketin Mantığı || [Manga Book] PDF ☆
   216 Taylan Esin Zeliha Etöz
  • thumbnail Title: Best Download [Taylan Esin Zeliha Etöz] ✓ 1916 Ankara Yangını: Felaketin Mantığı || [Manga Book] PDF ☆
   Posted by:Taylan Esin Zeliha Etöz
   Published :2019-02-14T10:26:55+00:00

  1 thought on “1916 Ankara Yangını: Felaketin Mantığı

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *