- Books

Hep Kavgaydı Yaşamım (1. Cilt)

Hep Kavgayd Ya am m Cilt K rt ve K rdistan olgular katliamlar vah eti s rg n ihaneti an msat yordu onlara Bu unutulmam t Belleklerde yer etmi ti Ama o yaray kanatmak uyarmak uyand rmak gerekiyordu Ac yla sessizli e g

 • Title: Hep Kavgaydı Yaşamım (1. Cilt)
 • Author: Sakine Cansız
 • ISBN: 9786054986026
 • Page: 461
 • Format: Paperback
 • K rt ve K rdistan olgular , katliamlar , vah eti, s rg n , ihaneti an msat yordu onlara Bu unutulmam t Belleklerde yer etmi ti Ama o yaray kanatmak, uyarmak, uyand rmak gerekiyordu Ac yla sessizli e g m lm bir l durumuna gelmi ti Fakat yine de ze d n ifade eden her s zc k gelece e inanc ta yan her ad m sars yor, etkiliyordu Bir umut gibiydi B y kK rt ve K rdistan olgular , katliamlar , vah eti, s rg n , ihaneti an msat yordu onlara Bu unutulmam t Belleklerde yer etmi ti Ama o yaray kanatmak, uyarmak, uyand rmak gerekiyordu Ac yla sessizli e g m lm bir l durumuna gelmi ti Fakat yine de ze d n ifade eden her s zc k gelece e inanc ta yan her ad m sars yor, etkiliyordu Bir umut gibiydi B y k korku, zden uzakla ma ve o yabanc la man n ba r nda, o karanl n ortas nda bir umut do mu tu.Korkuyla, karanl kla, yabanc la mayla kavga nce bireyde ya an yordu Birey ger ekli inin fark na vard k a, onu bir noktadan tuttuk a o kavga nce ailede alevlenirdi Sonra okula, soka a, mahalleye, kahveye ta n rd Ve giderek devletin kurumlar na kar iddet de somut olguya d n rd Bir hedef netli ine, onun amac na g t r rd Her biri di eriyle i i e ama kendine zg zorluklar ve de i ik zellikleri olan, hepsi de inan , bilin , kararl l k ve onlar n iradi b t nl n gerektiren s re lerdi Ve mutlaka ya anmas gerekiyordu nk var olan her ili ki bi imi, b t n ya am zellikleri, onlar n zerinde geli ti i temel bu ger ekli in reddiydi, ona tersti ve d mand Kurulu her sistem, her d zen bozuluyordu karlar zedeleniyordu.Bireydeki ki ilik, kimlik kayb nda ailedeki bireycilik, par alanm l k ulusall ktan uzak, hi bir gelecek vaat etmeyen, ilkel, dar, k leci ba lar n geriye eken k skac ndan kurtulmak, B yle bir zeminden k s z , karar pratik ad m ba l ba na bir devrimdi.

  • [PDF] Download ☆ Hep Kavgaydı Yaşamım (1. Cilt) | by ☆ Sakine Cansız
   461 Sakine Cansız
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Hep Kavgaydı Yaşamım (1. Cilt) | by ☆ Sakine Cansız
   Posted by:Sakine Cansız
   Published :2018-05-21T22:46:01+00:00

  1 thought on “Hep Kavgaydı Yaşamım (1. Cilt)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *