- Books

Fikcje

Fikcje The seventeen pieces in Ficciones demonstrate the whirlwind of Borges s genius and mirror the precision and potency of his intellect and inventiveness his piercing irony his skepticism and his obse

 • Title: Fikcje
 • Author: Jorge Luis Borges Jacek Sobol-Jurczykowski
 • ISBN: 8373372989
 • Page: 170
 • Format: Hardcover
 • The seventeen pieces in Ficciones demonstrate the whirlwind of Borges s genius and mirror the precision and potency of his intellect and inventiveness, his piercing irony, his skepticism, and his obsession with fantasy Borges sends us on a journey into a compelling, bizarre, and profoundly resonant realm we enter the fearful sphere of Pascal s abyss, the surreal and liteThe seventeen pieces in Ficciones demonstrate the whirlwind of Borges s genius and mirror the precision and potency of his intellect and inventiveness, his piercing irony, his skepticism, and his obsession with fantasy Borges sends us on a journey into a compelling, bizarre, and profoundly resonant realm we enter the fearful sphere of Pascal s abyss, the surreal and literal labyrinth of books, and the iconography of eternal return To enter the worlds in Ficciones is to enter the mind of Jorge Luis Borges, wherein lies Heaven, Hell, and everything in between Part One The Garden of Forking Paths Prologue Tl n, Uqbar, Orbis Tertius 1940 The Approach to Al Mu tasim 1936, not included in the 1941 edition Pierre Menard, Author of the Quixote 1939 The Circular Ruins 1940 The Lottery in Babylon 1941 An Examination of the Work of Herbert Quain 1941 The Library of Babel 1941 The Garden of Forking Paths 1941 Part Two Artifices Prologue Funes the Memorious 1942 The Form of the Sword 1942 Theme of the Traitor and the Hero 1944 Death and the Compass 1942 The Secret Miracle 1943 Three Versions of Judas 1944 The End 1953, 2nd edition only The Sect of the Phoenix 1952, 2nd edition only The South 1953, 2nd edition only

  Jacek Dukaj , wolna Jacek Dukaj ur lipca w Tarnowie polski pisarz, autor fantastyki Pisze g wnie literatur science fiction, cho niektre z jego utworw Modelka rzuci a Wojewdzkiego Oko o rok temu Kuba Wojewdzki zwi za si z Renat Kaczoruk, m odsz od niego o lata modelk Para ch tnie pokazywa a si na warszawskich imprezach. kupno mieszkania, a obowi zek musi pani w nim mieszka , a je li pani nie b dzie, to ulga mo e przepa samo zameldowanie nie wyczerpuje warunku zamieszkania, a wrecz stanowi fikcje nie tylko w tym przypadku meldunkow WI ZIENIE DLA KOBIET Kocham ten serial Nigdy tak si nie wci gn am w fikcje Nie mog si doczeka go sezonu Odpowiedz Pose PiS, Stanis aw Piotrowicz cytuje W czasach PRL u Stanis aw Piotrowicz pe ni urz d prokuratora Obecnie, jako pose Prawa i Sprawiedliwo ci odwiedza wyborcw w r nych miejscach Polski Czyta im Instrukcj Carycy Katarzyny II Co ciekawe, cytowany przez Stanis awa Piotrowicza dokument jest literack fikcj. FORUM PSZCZELARSKIE PASIEKI Mid pszczeli Pasieka Ambrozja mid spadziowy, mniszkowy, wielokwiatowy, lipowy Naturalne Bogactwo Produktw Pszczelich Emeryt a w asna Dzia alno Witam wszystkich Planuj za o y firm , niestety ju kiedy mia em Dzia alno na siebie i korzysta em z ulgowego ZUSu Na t chwil w przypadku za o enia firmy na nowo by bym zmuszony p aci standardowy bez ulgi. PUBLIKACJE EDUKACYJNE W roku P.A Rudik zaproponowa klasyfikacj , ktra do dzi w teorii i praktyce ma znaczne powodzenie Wychodz c od pedagogicznej praktyki, wyodr bni cztery kategorie zabaw, a mianowicie zabawy konstrukcyjne, twrcze, dydaktyczne i ruchowe. Centralny Rejestr Faktur Artyku y na Centralny Rejestr Faktur od lutego roku Aktualizacja Centralny Rejestr Faktur b dzie baz budowan w oparciu o JPK_VAT W podstawowej wersji b dziemy j mie ju od lutego r. City Matters CITY MATTERS CZERWCA , WARSZAWA Centrum Zarz dzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ul Rektorska

  Modelka rzuci a Wojewdzkiego Oko o rok temu Kuba Wojewdzki zwi za si z Renat Kaczoruk, m odsz od niego o lata modelk Para Plotki, Newsy, Zdj cia Kuba Wojewdzki, Renata kupno mieszkania, a obowi zek musi pani w nim mieszka , a je li pani nie b dzie, to ulga mo e przepa samo zameldowanie nie wyczerpuje warunku zamieszkania, a wrecz stanowi fikcje nie tylko WI ZIENIE DLA KOBIET WENTWORTH Kocham ten serial Nigdy tak si nie wci gn am w fikcje Nie mog si doczeka go sezonu Odpowiedz Pose PiS, Stanis aw Piotrowicz cytuje W czasach PRL u Stanis aw Piotrowicz pe ni urz d prokuratora Obecnie, jako pose Prawa i Sprawiedliwo ci odwiedza wyborcw w r nych miejscach Polski. FORUM PSZCZELARSKIE PASIEKI Mid pszczeli Pasieka Ambrozja mid spadziowy, mniszkowy, wielokwiatowy, lipowy Naturalne Bogactwo Produktw Pszczelich Emeryt a w asna Dzia alno Witam wszystkich Planuj za o y firm , niestety ju kiedy mia em Dzia alno na siebie i korzysta em z ulgowego ZUSu Na t chwil w PUBLIKACJE EDUKACYJNE Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne Typologia gier i zabaw w oparciu o literatur ledz c pogl dy r nych teoretykw zabawy ci gle natrafia Centralny Rejestr Faktur Artyku y na Wszystko na temat Centralny Rejestr Faktur Tematy Ksi gowo w Infor to profesjonalny serwis dla ksi gowych Tutaj znajdziesz praktyczne informacje i City Matters Mikael Andersson, Echo Investment S.A Hubert Bara ski, Prezes Zarz du Fundacji Normalne Miasto Fenomen Saskia Beer, TransformCity, Amsterdam Przegl d filozofii Sciaga Pogl dy Absolutyzm pogl d przeciwie stwo relatywizmu wed ug ktrego istniej byty absolutne tj niezmienne i wieczne wa ne zawsze i wsz dzie niezale ne

  Fikcje Fanlore Fikcje is a Polish gen science fiction anthology Issues and have Star Wars content and were bootleg translations of the movie Fikcje was published in fikcja Wiktionary declension of fikcja singular plural nominative fikcja fikcje genitive fikcji fikcji fikcyj dative fikcji fikcjom accusative Fikcje Home Facebook Fikcje likes Community tylko jeden cz owiek na ziemi mia do tego prawo, ale w cz owiek ju nie yje Operacja Wis a fakty, fikcje, refleksje Book, Note Citations are based on reference standards However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. How To Pronounce fikcje How do you say fikcje Listen to the audio pronunciation of fikcje on pronouncekiwi ,,Polska w ruinie on Twitter Prokurator stanu Tekst jest sprzed lat i stanowi fikcje literack ,ktr wykorzystuje w celach politycznych https twitter olejnik_lukasz status video Editions of Xavras Wy ryn i inne fikcje narodowe by Editions for Xavras Wy ryn i inne fikcje narodowe Paperback published in , Hardcover published in , ebook published in , P Xavras Wy ryn Xavras Wy ryn is an alternate history novel by Polish science fiction writer Jacek Dukaj, published in It is considered as one of the best Polish alternate Prawda i fikcja w powie ci W pustyni i w puszczy by Prawda i fikcja w powie ci W pustyni i w puszczy No description by Zuzia Paw owska on April Tweet Comments Please log in to add your comment Jacek Dukaj Jacek Dukaj born July is a Polish science fiction and fantasy writer He has received numerous literary prizes including the European Union Prize for

  WI ZIENIE DLA KOBIET WENTWORTH Kocham ten serial Nigdy tak si nie wci gn am w fikcje Nie mog si doczeka go sezonu Odpowiedz Pose PiS, Stanis aw Piotrowicz cytuje W czasach PRL u Stanis aw Piotrowicz pe ni urz d prokuratora Obecnie, jako pose Prawa i Sprawiedliwo ci odwiedza wyborcw w r nych miejscach Polski. FORUM PSZCZELARSKIE PASIEKI Mid pszczeli Pasieka Ambrozja mid spadziowy, mniszkowy, wielokwiatowy, lipowy Naturalne Bogactwo Produktw Pszczelich Emeryt a w asna Dzia alno Witam wszystkich Planuj za o y firm , niestety ju kiedy mia em Dzia alno na siebie i korzysta em z ulgowego ZUSu Na t chwil w PUBLIKACJE EDUKACYJNE Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne Typologia gier i zabaw w oparciu o literatur ledz c pogl dy r nych teoretykw zabawy ci gle natrafia Centralny Rejestr Faktur Artyku y na Wszystko na temat Centralny Rejestr Faktur Tematy Ksi gowo w Infor to profesjonalny serwis dla ksi gowych Tutaj znajdziesz praktyczne informacje i City Matters Mikael Andersson, Echo Investment S.A Hubert Bara ski, Prezes Zarz du Fundacji Normalne Miasto Fenomen Saskia Beer, TransformCity, Amsterdam Przegl d filozofii Sciaga Pogl dy Absolutyzm pogl d przeciwie stwo relatywizmu wed ug ktrego istniej byty absolutne tj niezmienne i wieczne wa ne zawsze i wsz dzie niezale ne Ponownie egzekucja w Wielkiej Brytanii W maju zapowiedzia em, e napisz o tym, jak przeprowadzi egzekucj polskiego tytu u w Wielkiej Brytanii I przez p roku nic Dlaczego Bo to do trudny Garmin Vivoactive szary Dobra cena, Zegarek Smart Garmin Vivoactive szary w RTV EURO AGD Kompatybilna platforma Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows, Komunikacja Bluetooth Wielko

  Pose PiS, Stanis aw Piotrowicz cytuje W czasach PRL u Stanis aw Piotrowicz pe ni urz d prokuratora Obecnie, jako pose Prawa i Sprawiedliwo ci odwiedza wyborcw w r nych miejscach Polski. FORUM PSZCZELARSKIE PASIEKI Mid pszczeli Pasieka Ambrozja mid spadziowy, mniszkowy, wielokwiatowy, lipowy Naturalne Bogactwo Produktw Pszczelich Emeryt a w asna Dzia alno Witam wszystkich Planuj za o y firm , niestety ju kiedy mia em Dzia alno na siebie i korzysta em z ulgowego ZUSu Na t chwil w PUBLIKACJE EDUKACYJNE Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne Typologia gier i zabaw w oparciu o literatur ledz c pogl dy r nych teoretykw zabawy ci gle natrafia Centralny Rejestr Faktur Artyku y na Wszystko na temat Centralny Rejestr Faktur Tematy Ksi gowo w Infor to profesjonalny serwis dla ksi gowych Tutaj znajdziesz praktyczne informacje i City Matters Mikael Andersson, Echo Investment S.A Hubert Bara ski, Prezes Zarz du Fundacji Normalne Miasto Fenomen Saskia Beer, TransformCity, Amsterdam Przegl d filozofii Sciaga Pogl dy Absolutyzm pogl d przeciwie stwo relatywizmu wed ug ktrego istniej byty absolutne tj niezmienne i wieczne wa ne zawsze i wsz dzie niezale ne Ponownie egzekucja w Wielkiej Brytanii W maju zapowiedzia em, e napisz o tym, jak przeprowadzi egzekucj polskiego tytu u w Wielkiej Brytanii I przez p roku nic Dlaczego Bo to do trudny Garmin Vivoactive szary Dobra cena, Zegarek Smart Garmin Vivoactive szary w RTV EURO AGD Kompatybilna platforma Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows, Komunikacja Bluetooth Wielko Wysoki zasi ek dla przedsi biorcy nadal Przyk ad, przyk adem, zapisy s tak skomplikowane, e tak naprawd i przyk ad ma o daje Najwa niejsze wi c, najbardziej ciesz ce osoby znajduj ce si w

  • Best Download [Jorge Luis Borges Jacek Sobol-Jurczykowski] ↠ Fikcje || [Suspense Book] PDF ✓
   170 Jorge Luis Borges Jacek Sobol-Jurczykowski
  • thumbnail Title: Best Download [Jorge Luis Borges Jacek Sobol-Jurczykowski] ↠ Fikcje || [Suspense Book] PDF ✓
   Posted by:Jorge Luis Borges Jacek Sobol-Jurczykowski
   Published :2018-04-15T10:55:32+00:00

  1 thought on “Fikcje

  1. Reading Borges is always a challenge. When you read his stories, it seems you are reading everyone else's. There is a lot of references in his work, and if you want to truly (kind of) understand it (or begin to), you have to do a little research. He ends up being an invaluable teacher. Labyrinths, mirrors, libraries, dreams, fantasy, religion, philosophy, epistemology. My love for philosophical literature began with this author. My all-time favorite story is “Las Ruinas Circulares”; the powe [...]

  2. Even as a child, the Argentinian master storyteller Jorge Luis Borges lived among books and various languages -- myths, legends and literature from many civilizations and cultures: Spanish, Chinese, Persian, Nordic, to name just a few. His greatest childhood memory was his father's library; he was reading Shakespeare in English before the age of twelve; by the time he was an adult, Borges turned his mind into one vast library.Borges did not write long, involved novels like David Copperfield, The [...]

  3. Borges looked inside the swirling mind of man and made a maze of it. A glorious maze! The maze that is Ficciones is a maze built of mazes, one opening unto another, circling around and looping back, an infinity of mazes, small as the smallest of small minds, large as the universe can be imagined. Its architecture is delicate and refined; the wry wit of its creator is apparent in every twist and turn. Borges' maze gently mocks yet empathizes with the self-important, the self-absorbed, and the sel [...]

  4. “Blind to all fault, destiny can be ruthless at one's slightest distraction.” Reading Jorge Luis Borges is a bewildering experience and a challenge all in one. There is no logically understanding the mazes Borges creates, but that is what fantastical-realism is all about. Ficciones is a labyrinth, beautiful and witty, of ideas and feelings that mock and conquers the reader.Borges can speak for himself, who am I to explain his brilliance and imagination?“When it was proclaimed that the Libr [...]

  5. 3.5 - There can be at times circumstances that effect your thoughts on what's being read. Or even just the way that you read it. This is one of those very occasion where I will undoubtedly benefit reading again. It's clear to see why Jorge Luis Borges is regarded as one of the 20th century's most inventive writers, and Ficciones is a collection of small stories that are on a grand scale, but my overall problem was going through three or four at a time and finding them hard to digest, jumping fro [...]

  6.                                          Metaphor              Infinity         Sophistry             Penumbra          Symbolic               LABYRINTH                 Heresiarch              Prefigured         Philology             Nihilism                                        Maze             AllegoricalThis may not be the prettiest word cloud ever constructed, but I think it’s a fair repr [...]

  7. The peer pressure from my intellectually superior friends finally shamed me into reading this (as I had no Borges under my belt). Obviously from the 5 stars, I'm glad I caved in. This is a collection of 17 of his "best" short stories, held together merely by the thread that they are like nothing else you've ever read or even thought about. Not every story is perfection, but all are surprising, irritating, challenging and somehow rewarding. Standouts are "Pierre Menard, Author of Don Quixote" - a [...]

  8. 4.5 stars, rounding up. I read and then reread several of these stories (some of them for a third time) while I was writing my final review for Fantasy Literature, and they keep impressing me more for the most part. My literary friends will be so proud of me! :D So here's the full review, where you can follow along with the journey of myself and my (severely challenged, but ultimately edified) brain cells Ficciones is a classic collection of seventeen short stories by acclaimed Argentine author [...]

  9. To me Fictions by Jorge Luis Borges is the ultimate anthology of short stories… I find in it everything I ever want to find in literature: reality and surrealness, fables and parables, legends and myths, mysticism and philosophy, history and fantasy and an endless enigma.“I owe the discovery of Uqbar to the conjunction of a mirror and an encyclopedia. The mirror troubled the far end of a hallway in a large country house on Calle Gaona, in Ramos Mejia; the encyclopedia is misleadingly titled [...]

  10. Todavía no supero este libro. Creo, el mejor de todos los libros de cuentos Borgianos. Todavía no supero que los habitantes de tlön no crean en el espacio y su lenguaje este compuesto de una sucesión infinita de verbos. Todavía no supero la concepción de un empresa como la Pierre Menard, que buscas escribir el Quijote, me rindo a ayudarle en lo que pueda. Todavía no supero la daga, ni los laberintos, ni los tigres, ni el sur, ni las bibliotecas, ni al otroTodavía no supero a Borges.

  11. ( Note: This is an article I wrote in 2009 to mark the 110th birth Anniversary of Borges. Therefore, some of the stories I cite here may not belong to this collection. I thought to post it here as this book is the most cited. If you plan to buy a book of Borges, buy this one or Labyrinth and other stories as both contain the same set of stories and translators. His best translators are Norman Thomas di Giovanni and Anthony Kerrigan . Stay away from the translator Andrew Hurley)THE BINOCULARS OF [...]

  12. A dream within a dream It was a fascinating first-acquaintance with Borges, an author who has been staying with me for a long time, a house-ghost, a little of this and a little of that, a glimpse into my subconscious and all legends and myths in one place. Cleverly wrought essays on Swedish scholars and secret societies planting false information and a lot of babble – I clearly get the impression that Borges never minded hearing himself speak, and being spoken of. The best short stories are th [...]

  13. Ok, I'd tried to read Labyrinths years ago and found it dry and dull. I thought that perhaps I just wasn't in the proper state of mind, or perhaps wasn't well read enough to get it. I'd also come off of a Calvino kick, so Borges felt boring. Fast forward to me thinking that I really should commit to Borges and give him a real chance.I have to say that hard a hard time with this book. I only really like one story The Babylonian Lottery. The Circular Ruins, The Library of Babel, The Garden of Fork [...]

  14. Έδιτ 1Στις "Μυθοπλασίες" ο Μπόρχες μας οδηγεί στον μαγικό του κόσμο και η διαδρομή περνάει μέσα από λαβύρινθους, καθρέφτες, ψευδεπίγραφα και μαθηματικούς γρίφους!Κάθε διήγημα είναι και μια πνευματική άσκηση για τον αναγνώστη. Ο Μπόρχες μας καλεί να λύσουμε τους γρίφους και [...]

  15. Read for the 2015 Reading Challenge: #12 A book of short stories.Beautifully written, addictive, but complicated must of the time. Definitely worth reading. The stories cover a wide range of topics in an exquisite form. Para lo corto del libro se tarda uno en leerlo. Borges escribe muy lindo pero hay algo en estas historias que me hacían sentir intimidada, no se que fue. Los temas que tratan son muy variados, así que seguro hay alguno para ti. Las que a mi mas me gustaron fueron: Tlön, Uqbar, [...]

  16. “You who read me, are You sure of understanding my language?”Jorge Luis Borges, “The Library of Babel” Even though I read Borges’s “Collected Fictions” in Spanish, my native tongue, I have to confess I didn’t understand half of it. Presumptuous of me to think I would. Famous for being the founder of postmodernist literature and influenced by the work of fantasists such Edgar Allan Poe and Franz Kafka, whom I adore, I was naive enough to assume I would be able to untangle Borges [...]

  17. Si alguien me preguntara quién es el autor con la mejor prosa que he leído, sin lugar a dudas contestaría Jorge Luis Borges. Cada uno de sus cuentos explota en lírica y bucea por existencias sutilmente cambiadas que te ofuscan en un mundo aparentemente conocido en el cual una magia utópica y soñadora es realidad.¿Es pesado? Sí. ¿Algunos cuentos, por no decir la mayoría, son casi incomprensibles? También: Borges nos ultraja nuestra capacidad de intelección. Aunque si después buscan s [...]

  18. Este livro fez-me sentir com cérebro de pulga. Não sei se gosto disso……devo gostar pois, em vez de desistir, li e reli cada conto há média de um por dia e, até ao conto/dia seguinte, ia “ruminando” sobre o seu significado. No principio, ainda me iludi e convenci-me de que se fosse paciente e persistente iria ficar a entender, minimamente, o universo Borgeano. Qual quê! Quanto mais lia mais me afundava em confusão. Mas, estranhamente, também me sentia cada vez mais enfeitiçada co [...]

  19. I owe the discovery of El Matrero to Harper Lee. Five years ago I was spending the evening with my friend Renaldo Compostella, and, as was often the way, literature was our main topic of conversation. Renaldo, who always, or certainly more than I, kept an eye on forthcoming releases and bookish news, happened to mention the scheduled publication of a new novel by Harper Lee, the American authoress famous for To Kill a Mockingbird. The ensuing discussion was notable not for what we had to say abo [...]

  20. For me, reading has always been like connecting your brain to that of the book's author. Since January of this year, I have already finished 100 books and I never had experienced delving into a mind as scintillating as that of Jorge Luis Borges, the Spanish author of this strangely amazing (or amazingly strange) book - FICCIONES which means FICTIONS.To understand the book, you really have to slow down and reflect on each phrase. It is different from reading Salman Rushdie who I find confusing be [...]

  21. This collection of short stories is a great introduction to Borges' fictional universe. At times his stories read like a non-fiction article or book review, but Borges sort of sneaks up on you and gives a tug at your conception of what constitutes real versus imaginary.I would say that some of the stories are more engaging than others, but that's just a matter of personal interest. They are all worth reading, and recommended, especially to those who enjoy magic realism, fantasy, and sci-fi books [...]

  22. I'm more a fan of "Artificios" than the actual "Ficciones" collection, though "El Jardin" remains one of the better ones from Ficciones. Reading this collection for my Boston book club made me realize that, having taught Borges short stories over the years and reading for my exams as a graduate student, I thought that I had read all of them.But I hadn't; I encountered a few new ones here, namely "The End", which puts an end to the Martin Fierro story. So I've erased Borges from my "read" lists a [...]

  23. The Garden of Forking Paths (1941)Foreword--Tlön, Uqbar, Orbis Tertius--The Approach to Al-Mu'tasim--Pierre Menard, Author of the Quixote--The Circular Ruins--The Lottery in Babylon--A Survey of the Works of Herbert Quain--The Library of Babel--The Garden of Forking PathsArtifices (1944)Foreword--Funes, His Memory--The Shape of the Sword--The Theme of the Traitor and the Hero--Death and the Compass--The Secret Miracle--Three Versions of Judas--The End--The Cult of the Phoenix--The SouthAfterwor [...]

  24. 17 August, 1967: I just finished Ficciones today. I also received it today. That is, today, three weeks ago; I mean, three weeks ago, today. (Three groups of seven, totaling twenty-one; or, in Arabic numerals, 3 x 7 = 21.)I read the book once a day, for each of the days since receiving it. (A total of twenty-one times; 21/1 = 21.) The first week, I read the book in a different mood per day. I started off neutral. The next day, I recalled annoying instances from my past to put myself in an angry [...]

  25. Στο φαντασιακό σύμπαν του Μπόρχες απλώς αρμενίζεις. Χωρίς πλοηγό και μπούσουλα, ανοίγεις πανιά κι αφήνεσαι στο ταξίδι στους χωροχρονικούς λαβυρίνθους της σκέψης του. Πότε πότε απαντάς και κανέναν καθρέφτη, που άλλοτε δείχνει την αντανάκλασή σου κι άλλοτε το βλέμμα σου τον [...]

  26. msarki.tumblr/post/8547458As I was reading these stories, these ficciones, I was wondering where I might have heard this Borges voice before. And as I read it seemed to me that each story was important in its own rank as if derived from a serious study of an ancient text or the pouring over of history books detailing in no small measure the accounts that made up the results of whatever was being set forth. Of course, because the original Ficciones were written in Spanish and then translated to E [...]

  27. E’ difficilissimo commentare questo libro. La maggior parte dei lettori lo definisce un capolavoro assoluto, un “classico contemporaneo”. Per me è stata una lettura assai complessa. Borges è uno scrittore per un lettore “erudito” –che non sono io-. Mi mancano le conoscenze letterarie di base per capirlo a fondo. E così scrivo di quel poco che sono riuscita a comprendere.Innanzitutto il titolo: andando avanti con la lettura ho capito il perché del titolo. Finzioni significa astraz [...]

  28. I shouldn't write a review for this, much less assign stars to it (which I might not do by the time I'm finished writing). My GR friend Dolors has said it already, and so eloquently, too (here's Dolor's review), especially in her penultimate paragraph, its last sentence reminding me of Italo Calvino's If on a Winter's Night a Traveler, which I loved. None of the star rankings are applicable for me, though of course I recognize the work's brilliance and that it deserves 5 stars: I just don't thin [...]

  29. The all-stars from this collection—‘The Library of Babel,’ ‘Pierre Manard—Author of Don Quixote’, ‘The Garden of Forking Paths’ and ‘Death and the Compass’, and so on comprise some of the finest and first pangs of the postmodern in book form. Reading the Sainted Borges feels at times like difficult math(s) homework or taking a primer in logical philosophy, and the dusty archaism of his references can make the stories feel like relics from the 18thC (both a plus and a minus), [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *