- Books

Osmanlı

Osmanl mit Hassan vazge ilmez ba vuru kayna niteli i ta yan Eski T rk Toplumu zerine incelemeler inden sonra Osmanl Devleti nin kurulu felsefesini ele al yor Bunun i in Osmanl n n devlet rg tlenmesinde ve

 • Title: Osmanlı
 • Author: Ümit Hassan
 • ISBN: 975470905X
 • Page: 119
 • Format: Paperback
 • mit Hassan, vazge ilmez ba vuru kayna niteli i ta yan Eski T rk Toplumu zerine incelemeler inden sonra, Osmanl Devleti nin kurulu felsefesini ele al yor Bunun i in, Osmanl n n devlet rg tlenmesinde ve me ruiyet retiminde eski kadim T rk y netim zihniyetinin ve otorite fig rlerinin izini s r yor Atadan gelme T re Yasa k s recinin, devletl sultan K nun K n mit Hassan, vazge ilmez ba vuru kayna niteli i ta yan Eski T rk Toplumu zerine incelemeler inden sonra, Osmanl Devleti nin kurulu felsefesini ele al yor Bunun i in, Osmanl n n devlet rg tlenmesinde ve me ruiyet retiminde eski kadim T rk y netim zihniyetinin ve otorite fig rlerinin izini s r yor Atadan gelme T re Yasa k s recinin, devletl sultan K nun K nunn me ye nas l vard n , bu s recin nas l bir ideolojik ve rg tsel bire im ortaya kard n inceliyor Ve bu bire imin olgunla ma belgesi olarak Fatih K nunn mesi ne bak yor B yle bak ld nda, Osmanl y anlamakta rf eriat z tl n n ok yan lt c oldu u k yor ortaya Bu analiz, Osmanl n n kurulu una dair kuramsal yakla mlara ve a klama ablonlar na ili kin bir tart mayla beraber y r yor Halil nalc k, Cemal Kafadar, Ahmet Ya ar Ocak, Halil Berktay, Oktay zel Mehmet z n tabii yine Togan ve K pr l n n ve Bat l bilim insanlar n n kurulu a dair tezlerine mercek tutuyor, Hassan mit Hassan, T rk sl m siyasi d nce tarihinin, az ama z yazan yarat c bir ara t r c s Elinizdeki kitab yla, bu lkenin devlet zihniyetine, siyaset t re sine, y netim rf ne dair nemli erhler d yor.

  • ↠ Osmanlı || ☆ PDF Download by ¼ Ümit Hassan
   119 Ümit Hassan
  • thumbnail Title: ↠ Osmanlı || ☆ PDF Download by ¼ Ümit Hassan
   Posted by:Ümit Hassan
   Published :2019-01-12T20:07:24+00:00

  1 thought on “Osmanlı

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *